BOLD&CURVE高清壁纸:Art your Berry by Leonidafremov

Leonidafremov的风格壁纸,颜色斑斓、漂亮,黑莓BOLD和CURVE两个系列的手机适用。格式全部为480X320。
BOLD-1.rar (3.55 MB)
BOLD-2.rar (3.76 MB)
BOLD-3.rar (3.58 MB)
BOLD-4.rar (3.73 MB)
BOLD-5.rar (1.16 MB)
Curve-1.rar (3.85 MB)
Curve-2.rar (3.65 MB)
Curve-3.rar (3.69 MB)
Curve-4.rar (3.56 MB)
Curve-5.rar (2.81 MB)

一共81张,随便选2张。

黑莓手机壁纸

黑莓手机壁纸

人吐槽 人点赞

猜你喜欢

发表评论

用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

你可以使用这些语言

查看评论:BOLD&CURVE高清壁纸:Art your Berry by Leonidafremov